تور دبی-5شب -(28 اسفند به 11 فروردین )

مبدا : شیراز
  • 28اسفند97
  • ایر عربیا
  • 5 شب
مقصد : امارات -دبی
  • 11فروردین98
  • ایر عربیا

جزئیات کامل تور  

هتلموقعیتدرجه و خدماتهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تختههر نفر در اتاق 3 تخته
SADAF DELMONدیره3*BB870درهم+نرخ بلیت1310درهم+نرخ بلیت900درهم+نرخ بلیت
SUN&SAND SEA VIEWدیره3*BB920درهم+نرخ بلیت1420درهم+نرخ بلیت840درهم+نرخ بلیت
IBIS AL RIGGAدیره3*BB1040درهم+نرخ بلیت1440درهم+نرخ بلیتNA
IBIS DEIRA CITY CENTERدیره4*BB1070درهم+نرخ بلیت1500درهم+نرخ بلیتNA
DORUS HOTELدیره4*BB1080درهم+نرخ بلیت1670درهم+نرخ بلیت1030درهم+نرخ بلیت
CORAL DEIRAدیره4*BB1190درهم+نرخ بلیت1900درهم+نرخ بلیت1140درهم+نرخ بلیت
CITY SEASONS HOTEL DUBAIدیره4*BB1190درهم+نرخ بلیت1900درهم+نرخ بلیت1090درهم+نرخ بلیت
SAMAYAدیره4*BB1200درهم+نرخ بلیت1920درهم+نرخ بلیت1220درهم+نرخ بلیت
NOVOTEL DEIRA CITY CENTERدیره4*BB1250درهم+نرخ بلیت2010درهم+نرخ بلیت1320درهم+نرخ بلیت
FLORA GRANDدیره4*BB1370درهم+نرخ بلیت2080درهم+نرخ بلیتNA
ALOFT PALM JUMEIRAپالم5*BB1790درهم+نرخ بلیت3100درهم+نرخ بلیتNA
SWISSOTEL AL GHURAIRدیره5*BB1680درهم+نرخ بلیت2780درهم+نرخ بلیت1570درهم+نرخ بلیت
CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYEDشیخ زاید5*BB1690درهم+نرخ بلیت2800درهم+نرخ بلیت1550درهم+نرخ بلیت
MILLENNIUM PLAZAشیخ زاید5*BB1710درهم+نرخ بلیت2840درهم+نرخ بلیتNA
HABTOOR PALACEشیخ زاید5*BB2610درهم+نرخ بلیت4640درهم+نرخ بلیت2020درهم+نرخ بلیت
SOFITEL THE PALMپالم5*BB3110درهم+نرخ بلیت5640درهم+نرخ بلیتNA
WESTIN MINA SEYAHIجمیرا5*BB4670درهم+نرخ بلیت8770درهم+نرخ بلیت3920درهم+نرخ بلیت

مدارک لازم

خدمات تور

توضیحات

امکانات هتل

گردشگران

07136257505-07132331123