تور دبی-4شب (2به 6 فروردین 98)

مبدا : شیراز
  • 2فروردین98
  • ایرعربیا
  • 4 شب
مقصد : امارات -دبی
  • 6فروردین 98
  • ایرعربیا

جزئیات کامل تور  

هتلموقعیتدرجهخدماتهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تختههر نفر در اتاق 3 تخته
SADAF DELMONدیره3*BB780درهم+نرخ بلیت1140درهم+نرخ بلیت880درهم+نرخ بلیت
SUN&SAND SEA VIEWدیره3*BB830درهم+نرخ بلیت1220درهم+نرخ بلیت760درهم+نرخ بلیت
IBIS AL RIGGAدیره3*BB840درهم+نرخ بلیت1240درهم+نرخ بلیت760درهم+نرخ بلیت
IBIS DEIRA CITY CENTERدیره4*BB860درهم+نرخ بلیت1290درهم+نرخ بلیت770درهم+نرخ بلیت
DORUS HOTELدیره4*BB960درهم+نرخ بلیت1440درهم+نرخ بلیت920درهم+نرخ بلیت
CORAL DEIRAدیره4*BB1050درهم+نرخ بلیت1620درهم+نرخ بلیت1010درهم+نرخ بلیت
CITY SEASONS HOTEL DUBAIدیره4*BB1050درهم+نرخ بلیت1620درهم+نرخ بلیت970درهم+نرخ بلیت
SAMAYAدیره4*BB1060درهم+نرخ بلیت1640درهم+نرخ بلیت1070درهم+نرخ بلیت
NOVOTEL DEIRA CITY CENTERدیره4*BB1090درهم+نرخ بلیت1710درهم+نرخ بلیت1150درهم+نرخ بلیت
FLORA GRANDدیره4*BB1190درهم+نرخ بلیت1760درهم+نرخ بلیتNA
ALOFT PALM JUMEIRAپالم4*BB1530درهم+نرخ بلیت2580درهم+نرخ بلیتNA
SWISSOTEL AL GHURAIRدیره5*BB1460درهم+نرخ بلیت2340درهم+نرخ بلیت1370درهم+نرخ بلیت
CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYEDشیخ زاید5*BB1470درهم+نرخ بلیت2360درهم+نرخ بلیت1360درهم+نرخ بلیت
MILLENNIUM PLAZAشیخ زاید5*BB1480درهم+نرخ بلیت2390درهم+نرخ بلیتNA
HABTOOR PALACEشیخ زاید5*BB2200درهم+نرخ بلیت3830درهم+نرخ بلیت1730درهم+نرخ بلیت
SOFITEL THE PALMپالم5*BB2610درهم+نرخ بلیت4630درهم+نرخ بلیتNA
WESTIN MINA SEYAHIجمیرا5*BB3860درهم+نرخ بلیت7130درهم+نرخ بلیت3250درهم+نرخ بلیت

مدارک لازم

خدمات تور

توضیحات

امکانات هتل

گردشگران

07136257505-07132331123