تور دبی -ویژه (بازی های جام ملت های اسیا)-دی ماه 97

مبدا : شیراز
  • 17-22-26دی ماه 97
  • کیش ایر-فلای دبی -ایر عربیا -ایران ایر
  • 3-7-6-11 شب
مقصد : ابوظبی-دبی
  • 20-25-29دی ماه 97
  • کیش ایر-فلای دبی -ایر عربیا -ایران ایر

جزئیات کامل تور  

نام هتل درجه موقعیت بازی ایران – یمن سه شب 16 به 19 دی بازی های ایران – یمن ایران – ویتنام هفت شب 16 به 23 دی بازی های ایران – ویتنام ایران – عراق شش شب 21 به 27 دی بازی ایران – عراق سه شب 25 به 28 دی بازی های ایران – عراق ایران – ویتنام ایران – یمن یازده شب 16 به 27 دی
CITY STAR 3* DEIRA 750درهم+نرخ بلیت 1230درهم+نرخ بلیت 1130درهم+نرخ بلیت 750 درهم+نرخ بلیت 1700 درهم+نرخ بلیت
SADAF DELMON 3* DEIRA 760 درهم+نرخ بلیت 1270درهم+نرخ بلیت 1175 درهم+نرخ بلیت 760 درهم+نرخ بلیت 1755 درهم+نرخ بلیت
BLACK STONE 4* DEIRA 850درهم+نرخ بلیت 1480 درهم+نرخ بلیت 1360 درهم+نرخ بلیت 850 درهم+نرخ بلیت 2100 درهم+نرخ بلیت
AL JAWHARE GARDEN 4* DEIRA 890 درهم+نرخ بلیت 1590 درهم+نرخ بلیت 1450 درهم+نرخ بلیت 890 درهم+نرخ بلیت 2260 درهم+نرخ بلیت
SAMAYA 4* DEIRA 930 درهم+نرخ بلیت 1660 درهم+نرخ بلیت 1515 درهم+نرخ بلیت 930 درهم+نرخ بلیت 2380 درهم+نرخ بلیت
EMIRATES GRAND AP 4* SHEIKH ZAYED 995 درهم+نرخ بلیت 1785 درهم+نرخ بلیت 1620 درهم+نرخ بلیت 995 درهم+نرخ بلیت 2570 درهم+نرخ بلیت
A LOFT CITY CENTER 4* DEIRA 1040 درهم+نرخ بلیت 1890 درهم+نرخ بلیت 1710 درهم+نرخ بلیت 1040 درهم+نرخ بلیت 2735 درهم+نرخ بلیت
EMIRATE GRAND HOTEL 4* SHEIKH ZAYED 1070 درهم+نرخ بلیت 1960 درهم+نرخ بلیت 1770 درهم+نرخ بلیت 1070 درهم+نرخ بلیت 2850 درهم+نرخ بلیت

مدارک لازم

خدمات تور

توضیحات

امکانات هتل

گردشگران

36257505-32331123