تور دبی -نمایشگاه صنایع غذایی ویژه (28بهمن ماه به 2 اسفندماه)

مبدا : شیراز
  • 28بهمن ماه
  • ایر عربیا
  • 4 شب
مقصد : امارات-دبی
  • 2 اسفندماه
  • ایر عربیا

جزئیات کامل تور  

هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تخته
CALFORNIA3*HBDEIRA690درهم+نرخ بلیت1085درهم+نرخ بلیت
HOLIDAY INN3*BBALRPORT810درهم+نرخ بلیت1320درهم+نرخ بلیت
CLARIDGE3*HBDEIRA720درهم+نرخ بلیت1135درهم+نرخ بلیت
MIDDLE EAST3*HBDEIRA740درهم+نرخ بلیت1165درهم+نرخ بلیت
DELMON3*BBDEIRA820درهم+نرخ بلیت1325درهم+نرخ بلیت
LAVENDER3*BBDEIRA945درهم+نرخ بلیت1567درهم+نرخ بلیت
LANDMARK3*HBDEIRA951درهم+نرخ بلیت1585درهم+نرخ بلیت
RAINTREE4*BBDEIRA1080درهم+نرخ بلیت1835درهم+نرخ بلیت
NEW BLACK STONE4*BBDEIRA955درهم+نرخ بلیت1590درهم+نرخ بلیت
LOTUS GRAND4*BBDEIRA1270درهم+نرخ بلیت2220درهم+نرخ بلیت
GRAND CENTRAL4*BBDEIRA1097درهم+نرخ بلیت1862درهم+نرخ بلیت
JOOD PALACE5*BBDEIRA1321درهم+نرخ بلیت2288درهم+نرخ بلیت
GHAYA GRAND5*BBSHEIKH ZAYED1270درهم+نرخ بلیت2210درهم+نرخ بلیت
CARLTON PALAC5*BBDEIRA1400درهم+نرخ بلیت2474درهم+نرخ بلیت

مدارک لازم

خدمات تور

توضیحات

امکانات هتل

گردشگران

07136257505-07132331123