تور دبی ( امارات ایر )

مشخصات کلی تور

قیمت پایه :
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
مدت شب اقامت :
۳ شب و ۴ روز
مقصد :
دبی
تاریخ رفت :
تاریخ رفت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ برگشت :
تاریخ برگشت ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
ایرلاین :
هوایی - امارات
هتل ها
نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) قیمت 6 الی 12 سال ( هرنفر ) قیمت 2 الی 6 سال ( هرنفر )
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۵۱۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۷۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۵۱۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۵۱۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۵۶۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۷۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۵۶۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۶۴۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۹۵۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۶۳۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
IBIS Al Riqa


B.B
Ibis Deira City CentreB.B

IBIS Mall Of Emirates


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۶۶۹ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۱۵۰ درهم
غیر قابل ارائه ۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Grand Excelesior


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۶۹۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۰۹۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۶۸۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۵۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۱۹۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۳۹ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۷۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۲۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۵۸ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۲۹۹ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۷۸۶ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Jood PalaceB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۵۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۳۴۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۲۴ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Ghoya Grand


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۵۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۴۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۳۸ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Aloft City Center


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۹۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۵۳۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۷۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Emirates GrandB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۹۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۵۳۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۷۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Rose Park


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۹۱۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۵۸۵ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۸۸۹ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۰۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۸۵۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۰۷۳ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Canal Central


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۱۳۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۹۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۱۱۲ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
Voco Dubai


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۴۶۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۲٫۵۵۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۴۲۶ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۲٫۰۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۳٫۷۹۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۲٫۰۰۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۲٫۰۹۳ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۳٫۸۴۰ درهم
۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
+
۱٫۹۸۰ درهم
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
+
۰ درهم


تلفن آژانس :
۰۲۱-۷۵۲۱۲