تور دبی اردیبهشت ( ایران ایر )

مشخصات کلی تور

قیمت پایه :
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
مدت شب اقامت :
۴ شب و ۵ روز
مقصد :
دبی
تاریخ رفت :
تاریخ رفت ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ برگشت :
تاریخ برگشت ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ایرلاین :
هوایی - ایران ایر
هتل ها
نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) قیمت 6 الی 12 سال ( هرنفر ) قیمت 2 الی 6 سال ( هرنفر )
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
NihalB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Emirates GrandB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne PlazaB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Aloft City Center


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne PlazaB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Bonnington Jumeirah Lakes TowersB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Canal Centeral


B.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
DukesB.B


۰۲۱-۷۵۲۱۲

۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان


تلفن آژانس :
۰۲۱-۷۵۲۱۲