تور دبی نمایشگاه ATM

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) قیمت 6 الی 12 سال ( هرنفر ) قیمت 2 الی 6 سال ( هرنفر ) Sadaf B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان Al Sarab B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان Nihal B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۳٫۷۳۰٫۰۰۰ […]

تور استانبول 31 فروردین ( 4 شب )

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت 2 تا 6 سال Arach B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان Topkapi Sabena B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان Vizon B.B ۰۲۱-۷۵۲۱۲ ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ […]

تور استانبول فرودین و اردیبهشت 98 (3 شب) اطلس جت آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح ARACH B.B ۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان GRAND MILAN B.B ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان MAXWELL B.B ۳٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان TAKSIM TERRACE B.B ۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان […]

تور گرجستان 28 فروردین تا 2 اردیبهشت 98 (5 شب و 6 روز) قشم ایر آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح HOTEL2005 B.B ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان LIKE B.B ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ELEGANCE B.B ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان Eurasia B.B ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان […]

تور آنتالیا 7 اردیبهشت 98 (6شب) سان اکسپرس آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح BELKON All ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان Transatlantik Hotel & SPA All ۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان Grand Park Kemer UAll ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان Karmir Resort & Spa All […]

تور آنتالیا 6 اردیبهشت 98 (6 شب) اطلس گلوبال آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح ORANGE GARDEN APARAT B.B ۳٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان BELKON All ۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان LARA HADRIANUS All ۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان MAYA WORLD BELEK All ۴٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ […]

تور گرجستان 28 فروردین تا 2 اردیبهشت 98 (4 شب و 5 روز) قشم ایر آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح HOTEL2005 B.B ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان LIKE B.B ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ELEGANCE B.B ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان Eurasia B.B ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان […]

تور گرجستان 29 فروردین 98 (3 شب و 4 روز) قشم ایر آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح HOTEL2005 B.B ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان LIKE B.B ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان DEJAVOU B.B ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ELEGANCE B.B ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان […]

تور پوکت 13 اردیبهشت 98 (7شب و 8 روز) ماهان آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح SHARAYA RESIDENCE B.B ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ROME PALACE B.B ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ROYAL CROWN B.B ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ANDATEL GRANDE PATONG B.B ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۸۰٫۰۰۰ […]

تور پوکت + پاتایا 13 اردیبهشت 98 (7شب و 8 روز) ماهان آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح TRIPLE RUND PALACE HOTEL B.B MARINE PARADISE B.B ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان PATONG HOLIDAY B.B THE SUN RESORT B.B ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان SHARAYA RESIDENCE B.B PIYADA RESIDENCE B.B ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ […]

تور بانکوک + پاتایا 13 اردیبهشت 98 (7 شب و 8روز) ماهان آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح HAPPY LAND B.B MARINE PARADISE B.B ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان H2 BANGKOK B.B THE SUN RESORT B.B ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان THE HERITAGE SATHORN B.B PIYADA RESIDENCE B.B ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان […]

تور گرجستان 28 فروردین 98 (5 شب و 6 روز) قشم ایر آژانس آویسه الهه باستان

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح HOTEL2005 B.B ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان LIKE B.B ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان Eurasia B.B ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان DEJAVOU B.B ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان […]