تور کیش

تور کیش از مبدا تهران  و دیگر  شهر های ایران با بهترین قیمت  از تمام آژانسهای ارائه دهنده تور و چارتر کننده بلیط کیش با پرواز آسمان کیش ایر سپهران و . . . به صورت روزانه با بهترین قیمت در لحظه 

تور کیش ارزان قیمت  و تور لوکس کیش از شیراز هتل های 2 ستاره تا 5 ستاره (داریوش و ترنج کیش و …) بهترین ساعات پروازی 

تور کیش از تهران 3 شب ویژه سه شنبه 29 بهمن 98

66 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 29 بهمن 98 14:00:00 Boeing MD

بازگشت : جمعه 02 اسفند 98 07:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 2 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه چهارشنبه 30 بهمن 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 30 بهمن 98 16:35:00 Boeing 737

بازگشت : شنبه 03 اسفند 98 11:50:00 Airbus 300-600

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه پنجشنبه 01 اسفند 98

79 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 01 اسفند 98 15:00:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 04 اسفند 98 22:05:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 8 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه جمعه 02 اسفند 98

71 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 02 اسفند 98 16:00:00 unknow

بازگشت : دوشنبه 05 اسفند 98 15:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه شنبه 03 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 03 اسفند 98 16:30:00 Boeing 737

بازگشت : سه شنبه 06 اسفند 98 14:35:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه یکشنبه 04 اسفند 98

78 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 04 اسفند 98 13:15:00 unknow

بازگشت : چهارشنبه 07 اسفند 98 19:30:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه دوشنبه 05 اسفند 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 05 اسفند 98 13:15:00 Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه 08 اسفند 98 13:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه سه شنبه 06 اسفند 98

80 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 06 اسفند 98 08:30:00 unknow

بازگشت : جمعه 09 اسفند 98 16:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 8 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه چهارشنبه 07 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 07 اسفند 98 17:30:00 Boeing MD

بازگشت : شنبه 10 اسفند 98 15:35:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه پنجشنبه 08 اسفند 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 08 اسفند 98 17:35:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 11 اسفند 98 13:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 8 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه جمعه 09 اسفند 98

80 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 09 اسفند 98 06:35:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 12 اسفند 98 14:35:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 9 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از تهران 3 شب ویژه شنبه 10 اسفند 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 10 اسفند 98 18:20:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 13 اسفند 98 13:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 9 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 29 بهمن 98

79 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 29 بهمن 98 10:30:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 02 اسفند 98 17:00:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 30 بهمن 98

81 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 30 بهمن 98 12:00:00 unknow

بازگشت : شنبه 03 اسفند 98 20:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 01 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 01 اسفند 98 20:45:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 04 اسفند 98 19:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه جمعه 02 اسفند 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 02 اسفند 98 18:00:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 05 اسفند 98 14:15:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه شنبه 03 اسفند 98

61 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 03 اسفند 98 22:15:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 06 اسفند 98 11:20:00 unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 04 اسفند 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 04 اسفند 98 20:45:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 07 اسفند 98 21:15:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه دوشنبه 05 اسفند 98

66 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 05 اسفند 98 20:30:00 unknow

بازگشت : پنجشنبه 08 اسفند 98 14:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 06 اسفند 98

77 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 06 اسفند 98 12:10:00 unknow

بازگشت : جمعه 09 اسفند 98 17:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 07 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 07 اسفند 98 22:45:00 Boeing MD

بازگشت : شنبه 10 اسفند 98 20:15:00 unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 08 اسفند 98

71 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 08 اسفند 98 20:25:00 BAE 146

بازگشت : یکشنبه 11 اسفند 98 19:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه جمعه 09 اسفند 98

80 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 09 اسفند 98 10:30:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 12 اسفند 98 18:40:00 BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 9 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از شیراز 3 شب ویژه شنبه 10 اسفند 98

76 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 10 اسفند 98 18:10:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 13 اسفند 98 22:30:00 Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 9 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه سه شنبه 29 بهمن 98

78 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 29 بهمن 98 07:00:00 Boeing MD

بازگشت : جمعه 02 اسفند 98 13:05:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه چهارشنبه 30 بهمن 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 30 بهمن 98 11:45:00 Boeing MD

بازگشت : شنبه 03 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه پنجشنبه 01 اسفند 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 01 اسفند 98 13:00:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 04 اسفند 98 07:55:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه جمعه 02 اسفند 98

74 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 02 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 05 اسفند 98 09:25:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه شنبه 03 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 03 اسفند 98 15:00:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 06 اسفند 98 12:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه یکشنبه 04 اسفند 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 04 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 07 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه دوشنبه 05 اسفند 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 05 اسفند 98 14:35:00 Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه 08 اسفند 98 10:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه سه شنبه 06 اسفند 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 06 اسفند 98 12:10:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 09 اسفند 98 12:10:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه چهارشنبه 07 اسفند 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 07 اسفند 98 11:15:00 Boeing MD

بازگشت : شنبه 10 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه پنجشنبه 08 اسفند 98

65 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 08 اسفند 98 14:35:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 11 اسفند 98 07:55:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه جمعه 09 اسفند 98

74 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 09 اسفند 98 07:00:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 12 اسفند 98 09:25:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از مشهد 3 شب ویژه شنبه 10 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 10 اسفند 98 15:00:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 13 اسفند 98 12:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه سه شنبه 29 بهمن 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 29 بهمن 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 02 اسفند 98 10:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه چهارشنبه 30 بهمن 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 30 بهمن 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : شنبه 03 اسفند 98 09:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه پنجشنبه 01 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 01 اسفند 98 14:15:00 Boeing 737

بازگشت : یکشنبه 04 اسفند 98 12:15:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه جمعه 02 اسفند 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 02 اسفند 98 14:30:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 05 اسفند 98 09:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه شنبه 03 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 03 اسفند 98 13:45:00 Boeing 737

بازگشت : سه شنبه 06 اسفند 98 11:45:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه یکشنبه 04 اسفند 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 04 اسفند 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : چهارشنبه 07 اسفند 98 09:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه دوشنبه 05 اسفند 98

66 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 05 اسفند 98 15:45:00 Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه 08 اسفند 98 09:20:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه سه شنبه 06 اسفند 98

70 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 06 اسفند 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 09 اسفند 98 12:15:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه چهارشنبه 07 اسفند 98

69 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 07 اسفند 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : شنبه 10 اسفند 98 11:20:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه پنجشنبه 08 اسفند 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 08 اسفند 98 11:25:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 11 اسفند 98 12:15:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه جمعه 09 اسفند 98

67 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 09 اسفند 98 14:30:00 Boeing 737

بازگشت : دوشنبه 12 اسفند 98 09:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از اصفهان 3 شب ویژه شنبه 10 اسفند 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 10 اسفند 98 11:00:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 13 اسفند 98 12:15:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از 3 شب ویژه یکشنبه 04 اسفند 98

74 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 04 اسفند 98 18:30:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 07 اسفند 98 20:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور کیش از 3 شب ویژه سه شنبه 06 اسفند 98

68 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 06 اسفند 98 16:15:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 09 اسفند 98 11:45:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل

تور کیش از 3 شب ویژه یکشنبه 19 آبان 98

رفت : یکشنبه 19 آبان 98 09:45:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 22 آبان 98 07:00:00 Boeing MD

69 ساعت ظرفیت : 4 نفر

تور کیش از 3 شب ویژه سه شنبه 21 آبان 98

رفت : سه شنبه 21 آبان 98 12:45:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 24 آبان 98 08:50:00 Boeing 737

68 ساعت ظرفیت : 5 نفر

تور کیش از 3 شب ویژه یکشنبه 26 آبان 98

رفت : یکشنبه 26 آبان 98 09:45:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 29 آبان 98 07:00:00 Boeing MD

69 ساعت ظرفیت : 4 نفر